Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej /od 20-30 kg/ w roku kalendarzowym 2019 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Przetarg numer: ZP.271.W.5.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej /od 20-30 kg/ w roku kalendarzowym 2019 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

Wzór umowy

Zestawienie ofert 14.03.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.