Dostawa grysu, klińca i tłucznia oraz mieszanki kruszywa łamanego

Przetarg numer: ZP.271.2.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  Dostawa grysu, klińca i tłucznia oraz mieszanki kruszywa łamanego

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Zestawienie ofert 07.03.2019r.

Unieważnienie postępowania

Możliwość komentowania została wyłączona.