Remont dr.pow.1301R Latoszyn-Braciejowa – remont ściany oporowej w km 2+803-2+841

Przetarg numer: ZP.271.W.20.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Remont dr.pow.1301R Latoszyn-Braciejowa – remont ściany oporowej w km 2+803-2+841

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe

Przedmiar i kosztorys ofertowy

SST

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 29.07.2019r.

  •  

Comments are closed.