Sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy: ciągnika rolniczego Ursus C-355

Przetarg numer: ZP.271.W.14.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy: ciągnika rolniczego Ursus C-355

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe

Lista zbiorowa ofert

Możliwość komentowania została wyłączona.