Usuwanie skutków powodzi-remont umocnienia skarpy przy dr. pow. 1314R Czermna- Dębowa oraz Usuwanie skutków powodzi- remont umocnienia skarpy przy dr. pow. 1308R Zagórze-Zwiernik

Przetarg numer: ZP.271.W.17.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usuwanie skutków powodzi-remont umocnienia skarpy przy dr. pow. 1314R Czermna- Dębowa”2. Usuwanie skutków powodzi- remont umocnienia skarpy przy dr. pow. 1308R Zagórze-Zwiernik

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia Czermna – Dębowa

Kosztorys ofertowy Czermna – Dębowa

Opis przedmiotu zamówienia Zagórze – Zwiernik

Kosztorys ofertowy Zagórze – Zwiernik

Unieważnienie

Możliwość komentowania została wyłączona.