Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej (2szt) w Dębicy wraz z doświetleniem

Przetarg numer: ZP.271.W.15.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej (2szt) w Dębicy wraz z doświetleniem

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Program funkcjonalno – użytkowy

Kosztorys ofertowy

Orientacja

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 17.07.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.