Remont chodnika przy dr. pow. 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w km 5+827 – 6+019 w m. Siedliska Bogusz

Przetarg numer: ZP.271.W.11.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  Remont chodnika przy dr. pow. 1317R Kamienica Dolna – Grudna Górna w km 5+827 – 6+019 w m. Siedliska Bogusz

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych(art. 4 pkt. 8)

SIWZ 28.09.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 05.10.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 09.10.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.