Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy -II

Przetarg numer: ZP.271.18.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy -II

Ogłoszenie BZP z dnia 29.09.2020r.

SIWZ 23.10.2020r.

Zestawienie ofert 07.10.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 13.11.2020r.

Comments are closed.