Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy w km 0+970 – 2+256” – etap I w km 0+970 – 1+563

Przetarg numer: ZP.271.19.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy w km 0+970 – 2+256” – etap I w km 0+970 – 1+563

Ogłoszenie BZP z dnia 02.10.2020r.

SIWZ 02.10.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 19.10.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 22.10.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.