Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa – w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w km 18+399 w m. Straszęcin lokalizowanego na działkach nr ewid. 597/1, 598/4 i 611/4 obręb 7 Straszęcin, gmina Żyraków

Przetarg numer: ZP.271.W.12.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa – w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w km 18+399 w m. Straszęcin lokalizowanego na działkach nr ewid. 597/1, 598/4 i 611/4 obręb 7 Straszęcin, gmina Żyraków

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych(art. 4 pkt. 8)

SIWZ 09.10.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 16.10.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 23.10.2020r.

Comments are closed.