Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa – budowa chodnika w km 15+860 – 16+001 w m. Straszęcin

Przetarg numer: ZP.271.W.13.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa – budowa chodnika w km 15+860 – 16+001 w m. Straszęcin

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych(art. 4 pkt. 8)

SIWZ 13.10.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 19.10.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 23.10.2020r.

Comments are closed.