Przebudowa drogi powiatowej nr 1313r Jasło – Jodłowa – Ryglice – budowa chodnika w km 23+770 – 24+814 w m. Jodłowa

Przetarg numer: ZP.271.17.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej nr 1313r Jasło – Jodłowa – Ryglice – budowa chodnika w km 23+770 – 24+814 w m. Jodłowa

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych(art. 4 pkt. 8)

Ogłoszenie BZP Zmiana ogłoszenia w BZP-11.09.2020r. 

SIWZ 09.09.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 24.09.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 05.10.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.