Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr. pow.-Dębica -budowa chodnika w km 18+548-19+502”- etap I w km 19+ 052– 19+502

Przetarg numer: ZP.271.15.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole-gr. pow.-Dębica -budowa chodnika w km 18+548-19+502”- etap I w km 19+ 052– 19+502

Ogłoszenie BZP Zmiana ogłoszenia w BZP-14.09.2020r.

SIWZ 08.09.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 23.09.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 02.10.2020r.

Comments are closed.