Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka – Paszczyna – budowa chodnika w km 1+366 – 2+445 – etap I w km 1+366 – 1+996

Przetarg numer: ZP.271.16.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanówka – Paszczyna – budowa chodnika w km 1+366 – 2+445 – etap I w km 1+366 – 1+996 

Ogłoszenie BZP

SIWZ 08.09.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 23.09.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 05.10.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.