Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin

Przetarg numer: ZP.271.14.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin”

Ogłoszenie BZP
Zmiana ogłoszenia w BZP-14.09.2020r. 

SIWZ 04.09.2020r.

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.06.2020r.

Zestawienie ofert 21.09.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 01.10.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.