Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w km 8+040– 12+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa

Przetarg numer: ZP.271.7.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniecw km 8+040– 12+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa 

Ogłoszenie BZP

SIWZ 23.04.2020r.

Materiały przetargowe

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.04.2020r.

Informacja dotycząca transmisji online z otwarcia ofert w dniu 12.05.2020r.

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego Zamawiający informuje, że otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nr ZP.271.7.2020 pt.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie – Południk – Kamieniec w km 8+040– 12+848 w miejscowości Głobikowa i Braciejowa, odbędzie się w dniu 12.05.2020 roku o godzinie 10:10 poprzez transmisję on-line, analogicznie jak transmisje z sesji Rady Powiatu Dębickiego. 

Kliknij link do zestawienia transmisji online   Kliknij link bezpośredni do transmisji

Powyższa decyzja jest zgodna z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2020r. Kliknij otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Zestawienie ofert 12.05.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 19.05.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.