Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Dębica

Przetarg numer: ZP.271.W.5.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Dębica

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ 21.04.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.