Zimowe utrzymanie chodników w pasach dróg powiatowych poprzez zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie.

Przetarg numer: ZP.271.20.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zimowe utrzymanie chodników w pasach dróg powiatowych poprzez zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Zestawienie ofert 02.12.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 04.12.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.