Sprzedaż dźwigarów stalowych IN 550

Przetarg numer: ZP.271.W.25.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Sprzedaż dźwigarów stalowych IN 550

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe

Zestawienie ofert 31.10.2019r.

  •  

Comments are closed.