Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka – budowa chodnika w km 6+419 – 6+525 w m. Stara Jastrząbka

Przetarg numer: ZP.271.19.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka – budowa chodnika w km 6+419 – 6+525 w m. Stara Jastrząbka

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Zestawienie ofert 08.11.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 27.11.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.