Przebudowa dr. pow. nr 1306R Pilzno – Szynwałd – budowa chodnika w km 5+834,20 – 5+886,75 w m. Łęki Górne

Przetarg numer: ZP.271.W.24.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa dr. pow. nr 1306R Pilzno – Szynwałd – budowa chodnika w km 5+834,20 – 5+886,75 w m. Łęki Górne

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe

SIWZ

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 23.10.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 25.10.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.