Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2020 roku

Przetarg numer: ZP.271.W.26.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2020 roku

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie ofert 03.01.2020r.

Comments are closed.