Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2020r.

Przetarg numer: ZP.271.1.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Świadczenie usług sprzętem do konserwacji dróg powiatowych w 2020r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ 22.01.2020r.

Zestawienie ofert 07.02.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 13.02.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.