Dostawa paliw płynnych w roku kalendarzowym 2020 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Przetarg numer: ZP.271.21.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Dostawa paliw płynnych w roku kalendarzowym 2020 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Ogłoszenie BZP

SIWZ 

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie ofert 03.01.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 03.01.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.