Dostawa piaskarko-solarki

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.: „DOSTAWA PIASKARKO-SOLARKI” SWZ Poprawiony SWZ (poprawiono formularz oferty) Zał. nr 1 - Wzór umowy Zał. nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia  

Rajd Rzeszowski – Utrudnienia

W związku z 30-tym Jubileuszowym Rajdem Rzeszowskim który jeden z etapów prowadzić będzie drogami naszego powiatu informujemy o utrudnieniach i czasowym zamknięciu dróg w dniu 06.08.2021r. (Piątek) w godzinach 14:30 - 21:30. Poniżej mapa z trasą która n ...

Sprzedaż środków trwałych

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ZAPRASZA do złożenia ofert na: sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy tj.: -Koparka MTZ -Kosiarka bijakowa boczna KBR 160 -Kosiarka rotacyjna -Przyczepa do ŻUK -Maszt ante ...