Zamknięcie drogi gminnej w m. Straszęcin

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi dotyczącymi budowy nowego mostu przez rzekę Wisłokę w Dębicy, w okresie od dnia 11.04.2019 (czwartek od g. 7:00) do dnia 18.04.2019r. (czwartek do g. 18:00) droga gminna prowadząca ruch od strony m. Grabiny przez przysiółek Rędziny do drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin ZOSTANIE ZAMKNIĘTA w obrębie skrzyżowania (wylotu) z drogą prowadzącą ruch w kierunku Oddziału Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Ruch pojazdów od strony m. Grabiny i przysiółka Rędziny w kierunku Straszęcina i Dębicy będzie odbywał się drogą powiatową 1184R i 1290R przez m. Grabiny i m. Straszęcin.

Możliwość komentowania została wyłączona.