Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych w roku 2019 oraz dostawa i montaż oznakowania pionowego

Przetarg numer: ZP.271.W.10.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych  w roku 2019 oraz dostawa i montaż oznakowania pionowego

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

Część II- wzór umowy

Oznakowanie pionowe – załączniki nr 4, 5

Oznakowanie poziome – załącznik nr 6 str.1

Oznakowanie poziome – załącznik nr 6 str.2

Zestawienie ofert 10.04.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.