Przebudowa przepustu na potoku Słotówka w m. Słotowa w ciągu drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice-Słotowa-gr. powiatu-Lubcza w km 1+825 wraz z dojazdami

Przetarg numer: ZP.271.9.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa przepustu na potoku Słotówka w m. Słotowa w ciągu drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice-Słotowa-gr. powiatu-Lubcza w km 1+825 wraz z dojazdami

Ogłoszenie BZP
Zmiana ogłoszenia w BZP-16.06.2020r.
Zmiana ogłoszenia w BZP-23.06.2020r.

SIWZ 05.06.2020r.

Materiały przetargowe

Wyjaśnienie treści SIWZ 17.06.2020

Zestawienie ofert 26.06.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 13.07.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.