Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w km 8+685,00 – 8+950,00 w m. Czarna

Przetarg numer: ZP.271.13.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny  – Czarna – budowa chodnika w km 8+685,00 – 8+950,00 w m. Czarna 

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Materiały przetargowe

Pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  07.10.2019r.

Zestawhttps://www.zdp.rde.plienie ofert 11.10.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 16.11.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.