Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Przetarg numer: ZP.271.12.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy 

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Zestawienie ofert 12.09.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 19.09.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.