Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w km 8+685,00 – 8+950,00 w m. Czarna

Przetarg numer: ZP.271.11.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny  – Czarna – budowa chodnika w km 8+685,00 – 8+950,00 w m. Czarna

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 12.09.2019r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 25.09.2019r.

Comments are closed.