„Przebudowa drogi powiatowej nr 1287R Podlesie-Czarna w km 9+220 – 9+613 w m. Jaźwiny” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w km 7+654 – 7+975 w m. Golemki”

Przetarg numer: ZP.271.10.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1287R Podlesie-Czarna w km 9+220 – 9+613 w m. Jaźwiny”oraz„Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w km 7+654 – 7+975 w m. Golemki”

Ogłoszenie BZP 

SIWZ 18.06.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 03.11.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 03.11.2020r.

Comments are closed.