Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa – budowa chodnika w km 20+654 – 20+771 w miejscowości Grabiny

Przetarg numer: ZP.271.W.16.2020

Nazwa zamówienia publicznego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław – gr. powiatu – Chotowa – budowa chodnika w km 20+654 – 20+771 w miejscowości Grabiny

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych(art. 4 pkt. 8)

SIWZ 03.11.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 10.11.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 10.11.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.