Przedłużenie zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 1288R Zawada-Pustynia w m. Pustynia

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi dotyczącymi zadania pn. “Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew-Mielec-Dębica” Etap I realizowanymi na zlecenie PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A., zamknięcie dla ruchu przejazdu kolejowego  w ciągu drogi powiatowej nr 1288R Zawada-Pustynia w miejscowości Pustynia zostaje przedłużone do dnia 10.11.2020r.

Przedmiotowy przejazd kolejowy zlokalizowany jest na odcinku drogi powiatowej nr 1288R pomiędzy skrzyżowaniem typu rondo z drogą wojewódzką nr 985 w m. Pustynia, a węzłem autostrady A4 Dębica-Wschód.

Przywrócenie ruchu na wyżej wymienionym odcinku drogi planowane jest w dniu 11.11.2020r. (środa).

Objazdy zostaną wprowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Schematy objazdów można pobrać tutaj: Objazdy dot. zamknięcia 1288R w m. Pustynia (ZIP, 12MB)

Comments are closed.