Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica etap I”

Przetarg numer: ZP.271.W.15.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica etap I”.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych(art. 4 pkt. 8)

SIWZ 23.10.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 03.11.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 03.11.2020r.

Comments are closed.