Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin

Przetarg numer: ZP.271.12.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin”

Ogłoszenie BZP 

SIWZ 13.08.2020r.

Załączniki

Zestawienie ofert 03.11.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 03.11.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.