Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Przetarg numer: ZP.271.13.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Ogłoszenie BZP z dnia 21.08.2020r.

SIWZ 21.08.2020r.

Zestawienie ofert 01.09.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 10.09.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.