„Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2023 r.”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

„Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2023 r.”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 31.05.2023 r. godz. 11:00

SWZ

Zał. nr 1 – Formularz oferty

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Aktualizacja Zał. nr 1 – Formularz oferty

Aktualizacja Zał. nr 2 – Wzór umowy

Aktualizacja II Zał. nr 1 – Formularz oferty

Aktualizacja II Zał. nr 2 – Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Comments are closed.