Zapytanie ofertowe na “Dostawa grysu, klińca oraz mieszanki kruszywa łamanego w roku kalendarzowym 2024 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Dostawa grysu, klińca oraz mieszanki kruszywa łamanego
w roku kalendarzowym 2024 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.