Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu dębickiego

Przetarg numer: ZP.271.W.6.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu dębickiego

 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

SIWZ

Zestawienie ofert 06.03.2019r.

Comments are closed.