UTRUDNIENIA W RUCHU w m. Straszęcin w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi dotyczącymi budowy nowego mostu przez rzekę Wisłokę w Dębicy, w okresie od dnia 20.03.2019 do dnia 30.04.2019r. wystąpią utrudnienia w ruchu po stronie północnej rzeki Wisłoki tj. od strony m. Straszęcin w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi w tym drogą prowadzącą ruch w kierunku Oddziału Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy. W przedmiotowej lokalizacji ruch będzie odbywał się wahadłowo z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.

Możliwość komentowania została wyłączona.