Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1311R Zalasowa – Lubcza – gr. powiatu – Dęborzyn w miejscowości Zagórze w km 22+640 – 22+770″

Przetarg numer: ZP.271.W.9.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1311R Zalasowa – Lubcza – gr. powiatu – Dęborzyn w miejscowości Zagórze w km 22+640 – 22+770″

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych(art. 4 pkt. 8)

SIWZ 09.07.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 20.07.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 27.07.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.