Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1287R Skrzyszów – gr pow. – Paszczyna – Brzeźnica w km 5+893,00 – 6+211,00 w m. Paszczyna

Przetarg numer: ZP.271.W.7.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1287R Skrzyszów – gr pow. – Paszczyna – Brzeźnica w km 5+893,00 – 6+211,00 w m. Paszczyna”

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych(art. 4 pkt. 8)

SIWZ 08.07.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 17.07.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 24.07.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.