Dostawa soli drogowej niezbrylającej „ DR” do zimowego utrzymania drógw roku kalendarzowym 2020 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Przetarg numer: ZP.271.4.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Dostawa soli drogowej niezbrylającej „ DR” do zimowego utrzymania drógw roku kalendarzowym 2020 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

Ogłoszenie BZP
Zmiana ogłoszenia w dniu 21.01.2020

SIWZ 20.01.2020r.

Zestawienie ofert 30.01.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 03.02.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.