Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych

Przetarg numer: ZP.271.W.1.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe

Możliwość komentowania została wyłączona.