Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowa chodnika w km 3+745 – 4+100 w miejscowości Gumniska

Przetarg numer: ZP.271.6.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn – Braciejowa – budowachodnika w km 3+745 – 4+100 w miejscowości Gumniska

Ogłoszenie BZP

SIWZ 12.02.2020r.

Materiały przetargowe

Zestawienie ofert 16.03.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty 06.04.2020r.

Możliwość komentowania została wyłączona.