Ocena nośności istniejącego mostu przez rzekę Grabiniankę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w km 0+994

Przetarg numer: ZP.271.W.3.2020

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Ocena nośności istniejącego mostu przez rzekę Grabiniankę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w km 0+994.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)

Zapytanie ofertowe – OPZ 

Formularz oferty

Materiały techniczne

Możliwość komentowania została wyłączona.