„Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2024 r.”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

„Dostawa znaków drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy w 2024 r.”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT tj. 19.04.2024 r. godz. 11:00

SWZ

Zał. nr 1 – Formularz oferty

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Zestawienie ofert

 

Możliwość komentowania została wyłączona.