Przebudowa drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa – budowa chodnika w km 1+760 – 2+160

Przetarg numer: ZP.271.17.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa – budowa chodnika w km 1+760 – 2+160

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Materiały przetargowe

Unieważnienie 04.11.2019r.

Możliwość komentowania została wyłączona.