Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289R Straszęcin – Wiewiórka – budowa chodnika w km 0+310 – 0+663 w miejscowości Straszęcin”

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1289R Straszęcin – Wiewiórka – budowa chodnika w km 0+310 – 0+663 w miejscowości Straszęcin

SWZ

Zał. nr 1 – Wzór umowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Załącznik graficzny

Zał. nr 4 – Formularz ofertowy

Aktualizacja SWZ

Aktualizacja Zał. nr 4 – Formularz ofertowy

!!! Zmiana terminu składnia ofert na 12.03.2024 r. !!!

Zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.